Verbalinio elgesio etapų vertinimo ir ugdymo plano programa vadovo ir protokolo rinkinys

98.90

VB-MAPP programa skirta autizmą ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikui kalbos ir socialinių įgūdžių vertinimui ir individualizuotos ugdymo programos sudarymui. Svarbu tai, kad VB-MAPP tinka bet kokio amžiaus vaikui ar suaugusiąjam, kai nepaisant jo biologinio amžiaus, kalbos raida papuola į 0-48 mėn. vaiko raidos laikotarpį. Taip pat, VB-MAPP tinkama ir įprastinės raidos vaikams, jei jų kalbos vystymasis vėluoja.

210X290 mm, 242 p., minkšti viršeliai.

ISBN: 978-609-96168-1-0, 978-609-96168-0-3
Leidėjas: UAB AUGRUSTĖ, VILNIUS
Autorius: Mark L. Sundberg

B- MAPP (angl. Verbal Behavior Milestones Assesment and Placement Program), aut. Dr. Mark L. Sundberg, BCBA-D

Verbalinio elgesio etapų vertinimo ir ugdymo plano rengimo programa

JAV mokslininko dr. Marko Sundbergo sudaryta programa išversta į devynias kalbas (prancūzų, ispanų, italų, portugalų, lenkų, rusų, arabų), o nuo 2020 metų ir į lietuvių kalbą!

VB-MAPP programa skirta autizmą ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikui kalbos ir socialinių įgūdžių vertinimui ir individualizuotos ugdymo programos sudarymui. Svarbu tai, kad VB-MAPP tinka bet kokio amžiaus vaikui ar suaugusiąjam, kai nepaisant jo biologinio amžiaus, kalbos raida papuola į 0-48 mėn. vaiko raidos laikotarpį. Taip pat, VB-MAPP tinkama ir įprastinės raidos vaikams, jei jų kalbos vystymasis vėluoja.

VB-MAPP yra nestandartizuotas, kriterinis vertinimas (angl. criterion referenced).VB-MAPP rinkinys susideda iš vadovo skirto vertintojui ir protokolo skirto konkrečiam vaikui. Vadove pateikiamos instrukcijos kaip atlikti vertinimą, pateikiami vertinimo kriterijai, vertinimo interpretavimas, o taip pat individualios programos sudarymo rekomendacijos ir tikslai. Protokole pateikiamos vertinimui reikalingos formos, jas seka užduočių analizė, kuri išskaido etapus į smulkesnes įgūdžių pakopas, o taip pat pateikiami papildomi įgūdžiai, kurie gali padėti greičiau išmokti trūkstamų labiau kompleksinių įgūdžių. Šią vertinimo ir ugdymo plano rengimo programą savo darbe gali naudoti pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Vaiko protokolas apjungia visa komandą, kuri teikia pagalbą vaikui – tiek specialistus, tiek tėvus.

VB-MAPP susideda iš 5 komponentų:

  1. Etapų vertinimas. Vertinama 170 etapų, kurie suskirstyti trimis lygmenimis pagal amžių, taip kaip tokie įgūdžiai natūraliai vystosi įprastinės raidos vaikams:

I lygmuo: 0-18 mėnesių;

II lygmuo: 18-30 mėnesių;

III lygmuo 30-48 mėnesių.

Įgūdžiai etapuose yra suskaičiuojami ir pamatuojami, todėl galima užfiksuoti esamų įgūdžių lygmenį. Etapai apima 16 pagrindinių įgūdžių grupių (pvz., mandas, taktas, intraverbalas, klausytojo atsakas, vizualinis suvokimas, žaidimas, socialiniai įgūdžiai, echoika ir ankstyvieji akademiniai įgūdžiai). Echoikos etapai remiasi ankstyvosios echoikos gebėjimų vertinimo subtestu (angl.EESA), kurios autorė logopedė Dr. Barbara Esch, SLP-CCC, BCBA-D. Šis testas yra vertingas ir logopedams.

  1. Barjerų vertinimas. Tai- 24-ių bendrų mokymosi ir kalbos įsisavinimo barjerų, su kuriais susiduria vaikai, turintys autizmo ar kitų raidos sutrikimų, įvertinimas. Kliūtys apima elgesio problemas, instrukcinę kontrolę, nepakankamą mandų, taktų repertuarą, sutrikusius echoikos, imitacijos įgūdžius, pablogėjusį vizualinį suvokimą bei sutapdinimą, sutrikusius klausytojo įgūdžius, sutrikusius intraverbalinius, socialinius įgūdžius, priklausomybę nuo pagalbos, sutrikusią sąlyginę diskriminaciją, apibendrinimo sunkumus, motyvacijos silpnėjimą kylant reikalavimams, priklausomybę nuo pastiprinimo, savistimuliaciją, sutrikusią artikuliaciją, obsesinį- kompulsinį elgesį, hiperaktyvų elgesį, sunkumus užmezgant akių kontakto ir sensorines apsaugas. Identifikuodami šias kliūtis specialistai gali sukurti specifines pagalbos strategijas, kurios padėtų įveikti šias problemas, o tai gali paskatinti efektyvesnį mokymą(si).
  2. Perėjimų vertinimas. Jį sudaro 18 vertinimo sričių. Jis gali padėti nustatyti, ar vaikas daro reikšmingą pažangą ir įgijo įgūdžių, reikalingų mokymuisi labiau įtraukioje ugdymo aplinkoje. Tai svarbu dėl veiksmingo perėjimo iš vienos mokymo pakopos į kitą, arba iš segregacijos į inkliuziją ir tada į visišką įtrauktį. Ši vertinimo priemonė gali suteikti išmatuojamumą vaiko individualizuotai ugdymo programai, leisti komandai priimti sprendimus ir nustatyti prioritetus, kad būtų patenkinti visi vaiko ugdymo poreikiai. Vertinimą sudaro kelios suvestinės iš kitų VB-MAPP dalių, taip pat daugybė kitų įgūdžių, galinčių turėti įtakos pereinamąjam laikotarpiui.  Į šį vertinimą įeina VB-MAPP etapų vertinimas, VB-MAPP kliūčių vertinimas, neigiamo elgesio, rutinos ir grupinių įgūdžių bei socialinių įgūdžių vertinimas, akademinio savarankiškumo, apibendrinimo, įgūdžių įgijimo, išlaikymo, mokymosi iš natūralios aplinkos vertinimas, perkėlimo įgūdžiai, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, spontaniškumas, savarankiškas žaidimas, bendra savipagalba.
  3. Užduočių analizė ir pasiekimų registravimo sistema. Apima virš 900 įgūdžių, kurie yra rekomendacinio pobūdžio kasdieniam ugdymo planui. Taip pat, pateikiama pasiekimų resigistravimo sistema (schema) palengvinanti administravimą.
  4. Programos sudarymas ir tikslai. Čia pateikiamos rekomendacijos kiekvienam etapui. Aprašoma kaip reikia analizuoti vaiko VB-MAPP rezultatus, kaip nustatyti mokymo prioritetus ir paruošti kuo efektyvesnę individualią mokymo programą. Paaiškinama kaip tinkamai subalansuoti programos tikslus, atsižvelgiant į jų funkcionalumą, pritaikomumą ir naudą vaikui, pabrėžiama įgūdžių generalizacijos (įgūdžių apibendrinimo) svarba.

 

Protokolas naudojamas kartu su VB-MAPP Vadovu (Sundberg, 2014). Vadove pateikiami bendri nurodymai ir vertinimo kriterijai, reikalingi naudojant VB-MAPP Protokolą. Vadove taip pat galima rasti rekomendacijų, naudingų sudarant kiekvieno iš 170 etapų ugdymo programą, ir pasiūlymų parenkant individualizuotos ugdymo programos tikslus. Be to, Vadove pateikiami konkretūs pagrindinių kalbos, paremtos elgesio analize, komponentų aprašai, VB-MAPP vertinamų įgūdžių bei barjerų apibrėžtys ir pavyzdžiai (pvz., mandas, taktas, intraverbalas, spėliojimas). Siekiant maksimalios VB-MAPP naudos, itin svarbu, kad vertintojas naudotųsi VB-MAPP Vadovu. VB-MAPP Protokolą sudaro penkios dalys. Pirmoji dalis – VB-MAPP etapų vertinimas – yra visos programos ašis. Ji skirta reprezentatyviai vaiko turimų verbalinių ir su jais susijusių įgūdžių imčiai pateikti. Etapų vertinimas apima 170 matuojamų etapų, susietų su 16 sričių, suskirstytų į tris raidos lygmenis (0–18 mėnesių, 18–30 mėnesių ir 30–48 mėnesiai). Antrojoje dalyje – VB-MAPP barjerų vertinimas, pateikiami 24 mokymosi ir kalbos įgijimo barjerai, su kuriais dažniausiai susiduria vaikai, kurių kalbos raida vėluoja. Trečioji dalis – VB-MAPP perėjimo vertinimas, kurioje pateikiama vaiko pasiruošimo pereiti į įtraukiąją ugdymo aplinką vertinimo santrauka. Ketvirtoji dalis – VB-MAPP užduočių analizė ir palaikantieji įgūdžiai. Užduočių analizė yra tiesiogiai susijusi su tiksliniais etapais ir atspindi ankstesnius žingsnius siekiant tam tikro etapo. Palaikantieji įgūdžiai papildo etapus kalbos, mokymosi ir socialiniais įgūdžiais, kurie turėtų būti plėtojami kartu su etapais. Šie įgūdžiai nėra privaloma konkretaus etapo sąlyga, be to, nebūtina jų mokyti tokia eilės tvarka, kokia jie pristatyti. Nepaisant to, šioje Protokolo dalyje pateikti palaikantieji įgūdžiai yra bet kurios ugdymo programos pamatas. Jie Protokole pažymėti žvaigždute (*). Paskutinioji visos programos dalis yra VB-MAPP ugdymo plano rengimas ir individualizuotos ugdymo programos tikslai, kurios nėra Protokole, tačiau ji pateikta VB-MAPP Vadove. Kai vaiko gebėjimai ir barjerai identifikuoti bei išanalizuoti, galima nustatyti individualizuotos ugdymo programos tikslus ir sudaryti bei įgyvendinti ugdymo programą, kad tie tikslai būtų pasiekti.