Verbalinio elgesio etapų vertinimo ir ugdymo plano programa – protokolas

31.90

Mark L. Sundberg, VB-MAPP: „Verbalinio elgesio etapų vertinimo ir ugdymo plano rengimo programa“. Protokolas.

Protokolas skirtas konkretaus vaiko individualizuotos programos sudarymui ir mokymosi pasiekimų sekimui. Protokole pateikiamos vertinimui reikalingos formos, jas seka užduočių analizė, kuri išskaido etapus į smulkesnes įgūdžių pakopas, o taip pat pateikiami papildomi įgūdžiai, kurie gali padėti greičiau išmokti trūkstamų labiau kompleksinių įgūdžių.

Koncentruojamasi į 170 etapų, kurie yra kalbos, mokymosi ir socialinės raidos pagrindas.

210X290 mm, 72 p., minkšti viršeliai

ISBN: 978-609-96168-0-3
Leidėjas: UAB AUGRUSTĖ, VILNIUS
Autorius: Mark L. Sundberg

Protokolas naudojamas kartu su VB-MAPP Vadovu (Sundberg, 2014). Vadove pateikiami bendri nurodymai ir vertinimo kriterijai, reikalingi naudojant VB-MAPP Protokolą. Vadove taip pat galima rasti rekomendacijų, naudingų sudarant kiekvieno iš 170 etapų ugdymo programą, ir pasiūlymų parenkant individualizuotos ugdymo programos tikslus. Be to, Vadove pateikiami konkretūs pagrindinių kalbos, paremtos elgesio analize, komponentų aprašai, VB-MAPP vertinamų įgūdžių bei barjerų apibrėžtys ir pavyzdžiai (pvz., mandas, taktas, intraverbalas, spėliojimas). Siekiant maksimalios VB-MAPP naudos, itin svarbu, kad vertintojas naudotųsi VB-MAPP Vadovu. VB-MAPP Protokolą sudaro penkios dalys. Pirmoji dalis – VB-MAPP etapų vertinimas – yra visos programos ašis. Ji skirta reprezentatyviai vaiko turimų verbalinių ir su jais susijusių įgūdžių imčiai pateikti. Etapų vertinimas apima 170 matuojamų etapų, susietų su 16 sričių, suskirstytų į tris raidos lygmenis (0–18 mėnesių, 18–30 mėnesių ir 30–48 mėnesiai). Antrojoje dalyje – VB-MAPP barjerų vertinimas, pateikiami 24 mokymosi ir kalbos įgijimo barjerai, su kuriais dažniausiai susiduria vaikai, kurių kalbos raida vėluoja. Trečioji dalis – VB-MAPP perėjimo vertinimas, kurioje pateikiama vaiko pasiruošimo pereiti į įtraukiąją ugdymo aplinką vertinimo santrauka. Ketvirtoji dalis – VB-MAPP užduočių analizė ir palaikantieji įgūdžiai. Užduočių analizė yra tiesiogiai susijusi su tiksliniais etapais ir atspindi ankstesnius žingsnius siekiant tam tikro etapo. Palaikantieji įgūdžiai papildo etapus kalbos, mokymosi ir socialiniais įgūdžiais, kurie turėtų būti plėtojami kartu su etapais. Šie įgūdžiai nėra privaloma konkretaus etapo sąlyga, be to, nebūtina jų mokyti tokia eilės tvarka, kokia jie pristatyti. Nepaisant to, šioje Protokolo dalyje pateikti palaikantieji įgūdžiai yra bet kurios ugdymo programos pamatas. Jie Protokole pažymėti žvaigždute (*). Paskutinioji visos programos dalis yra VB-MAPP ugdymo plano rengimas ir individualizuotos ugdymo programos tikslai, kurios nėra Protokole, tačiau ji pateikta VB-MAPP Vadove. Kai vaiko gebėjimai ir barjerai identifikuoti bei išanalizuoti, galima nustatyti individualizuotos ugdymo programos tikslus ir sudaryti bei įgyvendinti ugdymo programą, kad tie tikslai būtų pasiekti.